O společnosti MISTRA

V naší společnosti pro vás vyvíjíme a vyrábíme stroje pro zpracování nejen kovového odpadu. Využíváme při tom zkušenosti nasbírané několika generacemi techniků a konstruktérů.

Naší vlajkovou lodí jsou hydraulické aligátorové nůžky KAJMAN, které vyrábíme s patentovanou kinematikou stroje.

Vyrábíme jak řadové produkty, tak stroje na zakázku podle specifických požadavků. Tyto požadavky většinou zahrnují naklápění nůžek do různých poloh, doplnění strojů o aktivní dorazy, speciální stoly, zakrytování nebo řízení pomocí programovatelných automatů.

Nezanedbatelná je výroba strojů na přesazování stromků a speciálních strojů konstruovaných a vyráběných na zakázku.

Náš cíl

Našim cílem je ulehčit a zefektivnit našim klientům jejich mnohdy velmi těžkou práci. Proto pro ně vyvíjíme a vyrábíme stroje pro zpracování kovového odpadu. Při návrhu našich strojů vždy hledíme především na maximální výkon, spolehlivost všech komponent a nízkou spotřebu energie.

S každým klientem navazujeme dlouhodobou spolupráci založenou na otevřené komunikaci. Díky tomu má klient stabilní technickou podporu při provozu strojů a my zase získáváme cennou zpětnou vazbu pro vývoj i výrobu dalších strojů.

Naše stroje jsou využívány ke zpracování

Našimi klienty jsou

Historie společnosti

Zakladatel firmy MISTRA, Milan Strašák, svým podnikáním rozvíjí odkaz svého otce Vladimíra. Kořeny firmy totiž sahají až do první republiky, kdy Vladimír Strašák jako čerstvě vyučený zručný řemeslník začal s vlastním podnikáním. Od oprav zemědělských strojů se rychle propracoval k vývoji a výrobě vlastních zařízení– kovacích bucharů Ajax.
I přes náročná období druhé světové války i komunistické totality se podařilo zachovat a předat všechny důležité znalosti a zkušenosti dalším generacím. Díky tomu pak měli Vladimírovi potomci dobré základy pro znovuvybudování firmy. Ta začala vyrábět vysoce specializovaná strojírenská zařízení, z nichž je celá řada modelů patentovaná.

Vše začalo v roce 1937, kdy Vladimír Strašák hned po vyučení založil svoji živnost. Zpočátku opravoval zemědělské nářadí a stroje, zařízení pro domácnost a jízdní kola. Postupně přidal také opravy motocyklů a automobilů. Brzy nato začal zaměstnávat další pracovníky, aby tak zvládl rychle rostoucí počet zakázek.

Kromě oprav strojů je ale začal také vyrábět. Mnoho z jeho výrobků bylo dokonce chráněno patentem. Jednalo se především o následující produkty:

● nůžky a postřikovače pro pěstování ovocných stromů
● elektro vařiče, žehličky a pračky pro domácnosti
● ruční nářadí pro dílny
● oplétací stroje na elektro kabely
● kovací buchary Ajax

Vývoj jeho podnikání utlumila 2. světová válka. Ihned po válce ale svoji činnost obnovil a s bucharem Ajax byl velmi úspěšný na veletrzích. Důvodem bylo pokrokové konstrukční řešení chráněné patentem.
Díky těmto úspěchům pochopitelně firma rostla. Původní výrobní prostory v rodinném domě již nestačily, a tak Vladimír Strašák postavil na tu dobu velmi moderní výrobní závod na zelené louce. Závod se značkou STRA byl špičkově vybavený strojním zařízením i nástroji. Získal zakázky na cca 1000 ks bucharů Ajax za rok na kterých pracovalo 50 zaměstnanců. V tomto počtu ale bylo těžké dostát sjednaným zakázkám a tak bylo v plánu další rozšíření výroby.

Nástup komunistického režimu ale tyto plány zhatil. Výrobní závod STRA byl znárodněn a Vladimír Strašák byl nucen pracovat v kamenouhelných dolech. Znárodněný závod pod cizím vedením postupně upadal.

Po roce 1989 se rodina Strašáků opět vrhla na podnikání, ale budovy závodu STRA jí byly vráceny ve velmi špatném stavu. I přes nutné vysoké počáteční investice do vybavení a rozsáhlou rekonstrukci závodu se obnovené firmě STRA začalo rychle dařit. Příčinou rychlého úspěchu byly především zkušenosti z vývoje strojírenských zařízení, řízením procesů i související administrativy, které Vladimír Strašák nashromáždil a předal svým potomkům.

Už v roce 1990 tak firma STRA znovu vyráběla. Hlavními produkty byly párače kabelů Bobr, aligátorové nůžky KAJMAN v 6 velikostech, pásové brusky Gekon, drážkovačky a drobné výrobky jako rýsovací úhelníky nebo jehly. To znamenalo růst obratu i počtu zaměstnanců. Po úmrtí zakladatele firmy STRA, Vladimíra Strašáka staršího, v roce 1999 nastal rozkol ve vedení firmy. Ten vyvrcholil odchodem syna Milana, který vzápětí založil společnost MISTRA s.r.o. Od své staré firmy odkoupil patent na aligátorové nůžky a vrhnul se na vývoj nových zařízení. MISTRA s.r.o. se velmi rychle stabilizovala na trhu a výroba brzo běžěla na plné obrátky. Firma zařadila do své nabídky řadu zcela nových modelů: lamačku kolejnic BREAKER, vytrhávačku patních lan EAGLE, závěsné nůžky CONDOR, automatické aligátorové nůžky KAJMAN AUTOMATIC 300 a 700 a následně KAJMAN AUTOMATIC GRAVITAČNÍ 700, které jsou ve výrobě do dnes. Současná verze stroje je schopna slisovat a rozstříhat na drobné kusy očištěnou automobilní karoserii. V současnosti dodáváme naše výrobky zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí. Špičkovou kvalitu zařízení MISTRA si pochvalují klienti v Polsku, Francii i Kanadě.

Dotační programy

Automatické gravitační nůžky na kovový odpad

Projekt na vývoj nové generace automatického stroje s využitím gravitace pro posun stříhaného materiálu spolufinancován EU.

MISTRA inovované produkty

Optimalizace výroby nových strojních celků, inovovaných produktů vlastní konstrukce.

MISTRA inovační projekt agn, k200

Zavádění nových konkurenceschopných produktů na trh, zvýšení jejich technických a užitných hodnot.

MISTRA - aplikace VIII. - vývoj čtyř nových technologií

Vývoj 4 nových konkurenceschopných produktů a zavádění na trh, zvýšení jejich technických a užitných hodnot.