Jak vybrat vhodný stroj ?

Nabízíme několik možností dělení materiálů stříhání, lámání a ostatních aplikací vytrhávání či přesazování. Naše stroje nacházejí uplatnění při zpracování:

1.

Kovového odpadu

Stříháním případně slisováním železných i barevných kovů.

2.

Komunálního odpadu

Stříháním případně slisováním velkoobjemového komunálního odpadu jako je nábytek, matrace, plastové dílce, palety, okenní rámy, pneumatiky, elektronika a pod.

3.

Speciálního využití

Stříháním jaderného odpadu, zneškodňování zbraní, likvidaci zmetků apod. Do speciální ho využití také zahrnujeme lámání kolejnic a vytrhávání patních lan pneumatik. Mimo oblast zpracování odpadů MISTRA s.r.o. nabízí zařízení z oblasti lesní a zemědělské techniky a to přesazovač stromků.

Výběr stroje na stříhání

Proč stříhat?

Technologie stříhání je rychlý, jednoduchý, bezodpadový, energeticky a materiálově nenáročný způsob dělení materiálu. Pro tento účel vznikly nůžky KAJMAN, KAJMAN AUTOMATIC G700 a nůžky na bagr CONDOR. Všechny tyto stroje vychází z patentem chráněné kinematiky stroje.

Výhody stříhání

Důležité je zvážit hlavní parametry střihu

Délka nože

Délka nožů je závislá od maximálních rozměrů stříhaného materiálu.

Maximální síla

Je závislá na materiálu, rozměrech, případně stavu (u kovů na tepelném zpracování) stříhaného dílce. Informativně lze max. sílu odhadnout na základě porovnání stříhaného materiálu s profily uvedenými v tabulce níže ve sloupci stříhaný profil.

Počet střihů

V tabulce udáváme maximální počet střihů za minutu u nezatíženého stroje. U tohoto parametru je nutné ještě zohlednit čas potřebný na manipulaci se stříhaným dílcem. Zatížení dílce i manipulace s dílcem počet provedených střihů snižuje.

Výsledek po nadělení – rozměry

Je nutné si také uvědomit optimální délku a požadavek na případné slisování materiálu po zpracování.

Protože správný výběr stroje je velmi důležitý a bez zkušeností je velmi obtížné stroj přesně specifikovat, nabízíme konzultace tohoto problému. Optimální je provedení zkoušek na stroji se skutečným materiálem, nejlépe za účasti zákazníka.

Stroje, technické parametry a oblast použití

Manuální aligátorové nůžky KAJMAN jsou vhodné na zpracování materiálu do 6 tun/8hod

TYP STROJEDÉLKA NOŽŮ (mm)MAX. SÍLA (tun)MAX. OTEVŘENÍ (mm)STŘÍHANÝ PROFIL (mm)POUŽITÍPOČET STŘIHŮ (1/min)PŘÍKON (kW)
KAJMAN 200A20013130⬤ 18, ▬ 10x55,
▬ 4x160
elektrokabely, Al dílce142,2
KAJMAN 450L30040210Fe ⬤ 40, ◼ 35
І 120
Al ⬤ 60, ◼ 50
elektrokabely, Al dílce, drobný Fe šrot, nábytek, palety, matrace195,5
450260
KAJMAN 600A45085330Fe ⬤ 50 ,◼ 45 І 160
AL ⬤ 70 ,◼ 60
elektrokabely, Al dílce, drobná Fe šrot, nábytek, palety, matrace195,5
600445
KAJMAN 600400155240Fe ⬤ 60, ◼ 50
І 180
Al ⬤ 90, ◼ 80
běžný Fe šrot, nábytek, palety, matrace1111
600340
KAJMAN 600B600170410Fe ⬤ 70,◼ 50
AL ⬤ 100,◼ 90
běžný Fe šrot, nábytek, palety, matrace87,5
900410
KAJMAN 1000800310470Fe ⬤ 90, ◼ 80
І 260
Al ⬤ 130, ◼ 120
těžký šrot, dílce vyžadující vysokou střižnou sílu5 (10)11
1000580
KAJMAN 1200A1200700860 Fe ⬤ , ◼
Al ⬤ , ◼
dílce vyžadující nejvyšší střižnou sílu437 (20)
16001117
*Fe = Ferrum (S235), Al = Aluminium


Automatické aligátorové nůžky KAJMAN AUTOMATIC G700 jsou vhodné na zpracování materiálu pro množství větší než 25 tun/8hod
TYP STROJEDÉLKA NOŽŮ (mm)MAX. SÍLA (tun) MAX. STŘÍHANÝ PROFIL (mm)POUŽITÍPOČET STŘIHŮ (1/min)PŘÍKON (kW)
KAJMAN AUTOMATIC G70012007001700x1200x6000autokaroserie, pechový i těžký šrot4stroj 30 kW + manipulátor 7,5 kW

Výběr stroje na Lámání kolejnic

Proč lámat?

Tvrdý a křehký materiál nelze stříhat, ale lze jej dělit lámáním. Příkladem tohoto materiálu jsou kolejnice. Pro tento účel vznikla lamačka kolejnic BREAKER. Lamačka kolejnic BREAKER se vyrábí pouze v jedné velikosti. Tato velikost je vhodná na lámání všech velikostí železničních kolejnic.

Výběr stroje na vytrhávání patních lan z pneumatik

Proč vytrhávat?

Při likvidaci použitých pneumatik z kamionů je vhodné nejdříve z pneumatiky vytrhnout patní lano. Následné zpracování pneumatiky je potom mnohem snazší. Pro tento účel vznikla vytrhávačka patních lan EAGLE. Vytrhávačku patních lan vyrábíme pouze v jedné velikosti a tato velikost je vhodná pouze na vytrhávávní patních lan do průměru 1 100 mm (pneumatiky z kamionu).

Výběr stroje na přesazování stromků

Proč přesazovat?

Při pěstování a výsadbě stromů je nutné strom vyzvednout a přesadit na jiné místo. Tyto práce usnadňuje přesazovač stromů MOLE. V současné době vyrábíme MOLE 800 a připravujeme další velikosti tohoto stroje.