Hledáme výhradního prodejce do zemí, kde nemáme zastoupení

Parametry spolupráce, odpovědnost, povinnosti a práva výrobce a prodejce budou uvedeny v bilaterální smlouvě. Prodejci bude náležet provize z realizovaných prodejů. Prodejce si sám bude vyhledávat zákazníky na základě svých znalostí na místním trhu.
Prodávajícím může být buď firma nebo osoba schopná prodávat a servisovat stroje MISTRA na zpracování kovového i nekovového odpadu. Prodávající bude zaškolen ve výrobním závodě v České republice, bude seznámen se stroji firmy MISTRA a bude proškolen, jak provádět servis a údržbu.

Prodejce musí být rodilý mluvčí, který je schopen domluvit se anglicky nebo česky se zástupci firmy MISTRA, musí mít znalosti a zkušenosti s místním trhem a zpracováním šrotu, slévárnami a/nebo vrakovišti.